Модуль:UI

Матеріал з Minecraft Wiki
Перейти до: навігація, пошук

This module implements common UI templates, to avoid overhead from excessive #invoke calls.

Dependencies

See also

[перегляд | редагувати | історія | оновити]Розташована вище документація включена з Модуль:UI/док.
local slot = require( [[Модуль:Інвентарний слот]] ).slot
local addSlot = function( args, item, prefix, class, default )
	prefix = prefix or item
	return slot{
		args[item], mod = args.Mod, link = args[prefix .. 'link'],
		title = args[prefix .. 'title'], class = class, default = default,
		parsed = args.parsed
	}
end

local p = {}

-- Crafting table
function p.craftingTable( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = f:getParent().args
	else
		f = mw.getCurrentFrame()
	end
	
	local body = mw.html.create( 'span' ):addClass( 'mcui mcui-Crafting_Table' )
	
	local input = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-input' )
	for num = 1, 3 do
		local row = input:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-row' )
		for _, letter in ipairs{ 'A', 'B', 'C' } do
			row:wikitext( addSlot( args, letter .. num ) )
		end
	end
	
	local arrow = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-arrow' ):tag( 'br' ):done()
	if args.arrow or '' ~= '' then
		arrow:css(
			'background-image',
			'{{FileUrl|' .. args.arrow .. ' (' .. args.Mod .. ').png}}'
		)
	end
	
	body
		:tag( 'span' )
			:addClass( 'mcui-output' )
			:wikitext( addSlot( args, 'Вихід', 'В', 'invslot-large' ) )
	
	local shapeless = args.shapeless or args["безформний"] or ''
	local fixed = args.fixed or args["фіксований"] or ''
	if shapeless ~= '' or fixed ~= '' then
		local icon = body:tag( 'span' )
			:addClass( 'mcui-icons' )
			:tag( 'span' )
				:tag( 'br' )
			:done()
		if shapeless ~= '' then
			icon:addClass( 'mcui-shapeless' )
				:attr( 'title',
					'Цей рецепт безформний, ресурси можуть розташовуватися в сітці верстака в будь-якому порядку.'
				)
		elseif fixed ~= '' then
			local notFixed = args.notfixed or args["нефіксований"] or ''
			local exceptFixed = ''
			if notFixed ~= '' then
				exceptFixed = ', за винятком ' .. notFixed
			end
			
			icon:addClass( 'mcui-fixed' )
				:attr( 'title',
					'Цей рецепт фіксований, його інгредієнти не можуть бути переміщені або дзеркально відображені' .. exceptFixed .. '.'
				)
		end
	end
	
	return tostring( mw.html.create( 'div' ):node( body ) )
end

-- Furnace
function p.furnace( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = f:getParent().args
	else
		f = mw.getCurrentFrame()
	end
	
	local body = mw.html.create( 'span' ):addClass( 'mcui mcui-Furnace' )
	
	local input = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-input' )
	input:wikitext( addSlot( args, 'Вхід', 'Р' ) )
	local fuel = input:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-fuel' ):tag( 'br' ):done()
	local fuelImg = args.FuelUsage or args["спожпал"] or ''
	local burning = args["Вхід"] or '' ~= '' and args["Паливо"] or '' ~= ''
	if not burning then
		fuel:addClass( 'mcui-inactive' )
		if fuelImg ~= '' then
			fuelImg = fuelImg .. ' (in-active)'
		end
	end
	if fuelImg ~= '' then
		fuel:css(
			'background-image',
			'{{FileUrl|' .. fuelImg .. ' (' .. args.Mod .. ').png}}'
		)
	end
	input:wikitext( addSlot( args, 'Паливо', 'П' ) )
	
	local arrow = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-arrow' ):tag( 'br' ):done()
	local arrowImg = args.Progress or args["Прогрес"] or ''
	if not burning or ( args["Вихід"] or '' ) == '' then
		arrow:addClass( 'mcui-inactive' )
		if arrowImg ~= '' then
			arrowImg = arrowImg .. ' (in-active)'
		end
	end
	if arrowImg ~= '' then
		arrow:css(
			'background-image',
			'{{FileUrl|' .. arrowImg .. ' Progress (' .. args.Mod .. ').png}}'
		)
	end
	
	body
		:tag( 'span' )
			:addClass( 'mcui-output' )
			:wikitext( addSlot( args, 'Вихід', 'В', 'invslot-large' ) )
	
	return tostring( mw.html.create( 'div' ):node( body ) )
end

-- Brewing Stand
function p.brewingStand( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = f:getParent().args
	else
		f = mw.getCurrentFrame()
	end
	
	local body = mw.html.create( 'span' ):addClass( 'mcui mcui-Brewing_Stand' )
	
	local input = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-input' )
	input:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-bubbling' ):tag( 'br' )
	input:wikitext( addSlot( args, 'Вхід', 'Р' ) )
	input:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-arrow' ):tag( 'br' )
	if ( args["Вхід"] or '' ) == '' or
		( ( args["Вихід1"] or '' ) == '' and ( args["Вихід2"] or '' ) == '' and ( args["Вихід3"] or '' ) == '' )
	then
		input:addClass( 'mcui-inactive' )
	end
	
	body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-paths' ):tag( 'br' )
	
	local output = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-output' )
	for i = 1, 3 do
		output:wikitext( addSlot( args, 'Вихід' .. i, 'В' .. i, 'mcui-output' .. i ) )
	end
	
	return tostring( mw.html.create( 'div' ):node( body ) )
end

return p