Модуль:Blast resistance values

Матеріал з Minecraft Wiki
Перейти до: навігація, пошук

This module contains a list of blast resistances for every block.


return {
  ["бар'єр"] = '18,000,003',
  
	['коріннапорода'] = '18,000,000',
  ['структурнийблок'] = '18,000,000',
  ['невидимакоріннапорода'] = '18,000,000',
	['команднийблок'] = '18,000,000',
	['вратакраю'] = '18,000,000',
	['вратаенду'] = '18,000,000',
	['воротаенду'] = '18,000,000',
	['воротакраю'] = '18,000,000',
	['блоквраткраю'] = '18,000,000',
	['порталкраю'] = '18,000,000',
	['рамкапорталукраю'] = '18,000,000',
	['рамкапорталувенд'] = '18,000,000',

	['ковадло'] = '6,000',
	['обсидіан'] = '6,000',
	['світлянийобсидіан'] = '6,000',
	['стілзачарувань'] = '6,000',

	['ендерскриня'] = '3,000',
	['скриняенду'] = '3,000',
	['скринякраю'] = '3,000',

	['вода'] = '500',
	['стоячавода'] = '500',
	['поточнавода'] = '500',
	['лава'] = '500',
	['стоячалава'] = '500',
  ['поточналава'] = '500',
  ['колонабульбашок'] = '500',

	['каміньенду'] = '45',
	['камінькраю'] = '45',
	['яйцедракона'] = '45',

	['камінь'] = '30',
	['андезит'] = '30',
	['діорит'] = '30',
	['граніт'] = '30',
	["кам'янацегла"] = '30',
	['кругляк'] = '30',
	['блоквугілля'] = '30',
	['вугільнийблок'] = '30',
	['вугілля'] = '30',
	['діамантовийблок'] = '30',
	['діамант'] = '30',
	['блоксмарагду'] = '30',
	['смарагдовийблок'] = '30',
	['смарагд'] = '30',
	['золотийблок'] = '30',
	['залізнийблок'] = '30',
	['блокредстоуну'] = '30',
	['редстоуновийблок'] = '30',
	['червонийблок'] = '30',
	['блокчервоногокаменю'] = '30',
	['подвійнаплита'] = '30',
	['подвійнаплитазкаменю'] = '30',
	['подвійнаплитазкругляку'] = '30',
	["дерев'янаподвійнаплита"] = '30',
	['подвійнаплитазпісковику'] = '30',
	['кварцоваподвійнаплита'] = '30',
	['плита'] = '30',
	["кам'янаплита"] = '30',
	['плитазкругляку'] = '30',
	['плитазпісковику'] = '30',
	['кварцоваплита'] = '30',
  ['цеглянийблок'] = 30,
	['цегла'] = '30',
	['моховитийкругляк'] = '30',
	['стінказкругляку'] = '30',
	['пекельнацегла'] = '30',
	['червонапекельнацегла'] = '30',
	['парканзпекельноїцегли'] = '30',
	['сходизпекельноїцегли'] = '30',
	["кам'янісходи"] = '30',
	['сходизкругляку'] = '30',
	['цеглянісходи'] = '30',
	["сходизкам'яноїцегли"] = '30',
  ['гладкийкамінь'] = '30',
	['залізніґрати'] = '30',
	['призмарин'] = '30',
	['темнийпризмарин'] = '30',
	['призмариновацегла'] = '30',
	['програвач'] = '30',
	['реакторнижньогосвіту'] = '30',
	['пурпурнийблок'] = '30',
	['колоназпурпуру'] = '30',
	['пурпуровісходи'] = '30',
	['сходизпурпуру'] = '30',
	['пурпурнаплита'] = '30',
	['пурпурнаподвійнаплита'] = '30',
  ['шалкеровийящик'] = '30',
  ['блоккоралу'] = '30',

	['спавнер'] = '25',
	['залізнідвері'] = '25',
	['залізнийлюк'] = '25',

	['воронка'] = '24',

	['затверділаглина'] = '21',
	['кераміка'] = '21',
	['теракота'] = '21',
	['пофарбованаглина'] = '21',

	['павутиння'] = '20',

	['роздавач'] = '17.5',
	['викидач'] = '17.5',
	['піч'] = '17.5',
	['палаючапіч'] = '17.5',
	['спостерігач'] = '17.5',
	['каменяр'] = '17.5',

	['вугільнаруда'] = '15',
	['діамантоваруда'] = '15',
	['смарагдоваруда'] = '15',
	['золотаруда'] = '15',
	['залізнаруда'] = '15',
	['блоклазуриту'] = '15',
	['лазуритоваруда'] = '15',
	['кварцоваруда'] = '15',
	["дерев'янідвері"] = '15',
	['дошки'] = '15',
	["дерев'янаплита"] = '15',
	["дерев'яніплити"] = '15',
	["дерев'янісходи"] = '15',
	['рударедстоуну'] = '15',
	['світлянарударедстоуну'] = '15',
	['паркан'] = '15',
	['паркани'] = '15',
	["дерев'янийпаркан"] = '15',
	["дерев'яніпаркани"] = '15',
	['хвіртка'] = '15',
	['хвіртки'] = '15',
	['какао'] = '15',
	['рослинакакао'] = '15',
	['какаорослина'] = '15',
	['люк'] = '15',
	['маяк'] = '15',
	['морськийпровідник'] = '15',
	['лабораторнийстіл'] = '15',

	['синійлід'] = '14',

	['скриня'] = '12.5',
	['верстак'] = '12.5',
	['скриняпастка'] = '12.5',
  ['блоквисушеноїламінарії'] = '12.5',

	['казан'] = '10',
	['деревина'] = '10',
  ['кора'] = '10',
  ["творецьз'єднання"] = '10',
	['кістянийблок'] = '10',

	['бетон'] = '9',

	['книжковаполиця'] = '7.5',

	['глазурованакераміка'] = '7',

	['табличка'] = '5',
	['таблички'] = '5',
	['стяг'] = '5',
	['гарбуз'] = '5',
	['кавун'] = '5',
	['джекліхтар'] = '5',
	['гарбузовийліхтар'] = '5',
	['голова'] = '5',
	['голови'] = '5',
	['головамобу'] = '5',
	['блокпекельногонаросту'] = '5',

	['пісковик'] = '4',
	['сходизпісковику'] = '4',
  ['гладкийпісковик'] = '4',
	['кварцовісходи'] = '4',
	['сходизкварцу'] = '4',
	['червонийпісковик'] = '4',
	['сходизчервоногопісковику'] = '4',
  ['гладкийчервонийпісковик'] = '4',
	['нотнийблок'] = '4',
	['вовна'] = '4',
	['блоккварцу'] = '4',
	['кварцовийблок'] = '4',
	['кварцоваколонна'] = '4',
	['точенийкварцовийблок'] = '4',
  ['гладкийкварц'] = '4',
	['кварц'] = '4',
	['ендерцегла'] = '4',

	['яйцевиклику'] = '3.75',
	['яйцемонстра'] = '3.75',
	['лусківниця'] = '3.75',
	['прихованалусківниця'] = '3.75',
	['блок97'] = '3.75',

	['електризованірейки'] = '3.5',
	['детекторнірейки'] = '3.5',
	['активуючірейки'] = '3.5',
	['колія'] = '3.5',
	['рейки'] = '3.5',
	['колії'] = '3.5',

	['стежка'] = '3.25',
	["трав'янадорога"] = '3.25',

	['блоктрави'] = '3',
	['гравій'] = '3',
	['губка'] = '3',
	['мокрагубка'] = '3',
	['рілля'] = '3',
	['блокглини'] = '3',
	['глина'] = '3',

	['ґрунт'] = '2.5',
	['земля'] = '2.5',
	['підзол'] = '2.5',
	['загрубілийґрунт'] = '2.5',
	['забрудненаземля'] = '2.5',
	['пісок'] = '2.5',
	['липкийпоршень'] = '2.5',
	['поршень'] = '2.5',
	['блок34'] = '2.5',
	['подовжувачпоршня'] = '2.5',
	['поршеньподовжувач'] = '2.5',
	['поршневийважіль'] = '2.5',
	['головкапоршня'] = '2.5',
	['поршеньвисунутий'] = '2.5',
	['важіль'] = '2.5',
	['натискнаплита'] = '2.5',
	['ваговаплита'] = '2.5',
	["кам'янанатискнаплита"] = '2.5',
	["дерев'янанажимнаяплита"] = '2.5',
	['ваговаплита'] = '2.5',
	['клавіша'] = '2.5',
	['клавіши'] = '2.5',
	["дерев'янаклавіша"] = '2.5',
	["кам'янаклавіша"] = '2.5',
	['грибниця'] = '2.5',
	['лід'] = '2.5',
	['талийлід'] = '2.5',
	['сухийлід'] = '2.5',
	['пісокдуш'] = '2.5',
	['варильнастійка'] = '2.5',
	['копицясіна'] = '2.5',
	['торт'] = '2.5',
	['блокмагми'] = '2.5',
	['цемент'] = '2.5',

	['драбина'] = '2',
	['кактус'] = '2',
	['пекельнийкамінь'] = '2',
	['рослинахорусу'] = '2',
	['квіткахорусу'] = '2',

	['скло'] = '1.5',
	['склянапанель'] = '1.5',
	['світлокамінь'] = '1.5',
	['морськийліхтар'] = '1.5',
	['лампа'] = '1.5',

	['листя'] = '1',
	['ліжко'] = '1',
	['величезнийгриб'] = '1',
	['величезнийкоричневийгриб'] = '1',
	['величезнийчервонийгриб'] = '1',
	['величезнігриби'] = '1',
	['великігриби'] = '1',
	['блокгриба'] = '1',
	['блоккоричневогогриба'] = '1',
	['блокчервоногогриба'] = '1',
	['лоза'] = '1',
	['сніг'] = '1',
	['блокснігу'] = '1',
	['детекторденногосвітла'] = '1',

	['килим'] = '0.5',
	['снігшар'] = '0.5',
	['шарснігу'] = '0.5',

	['саджанець'] = '0',
	['високатрава'] = '0',
	['трава'] = '0',
	['мертвийкущ'] = '0',
	['блок36'] = '0',
	['рухпоршня'] = '0',
	['квітка'] = '0',
	['троянда'] = '0',
	['гриб'] = '0',
	['червонийгриб'] = '0',
	['коричневийгриб'] = '0',
	['стеблогарбуза'] = '0',
	['насіннягарбуза'] = '0',
	['стеблокавуна'] = '0',
	['насіннякавуна'] = '0',
	['латаття'] = '0',
	['тнт'] = '0',
	['динаміт'] = '0',
	['факел'] = '0',
	['вогонь'] = '0',
	['червонапилюка'] = '0',
	['пилзредстоуну'] = '0',
	['дрітзчервоного каменю'] = '0',
	['дрітзредстоуну'] = '0',
	['редстоун'] = '0',
	['червонийкамень'] = '0',
	['факелзредстоуну'] = '0',
	['факелзчервоногокаменю'] = '0',
	['редстоуновийповторювач'] = '0',
	['повторювач'] = '0',
	['активнийповторювач'] = '0',
	['активнийредстоуновийповторювач'] = '0',
	['заблокованийповторювач'] = '0',
	['заблокованийредстоуновийповторювач'] = '0',
	['компаратор'] = '0',
	['редстоуновийкомпаратор'] = '0',
	['насіння'] = '0',
	['пшениця'] = '0',
	['цукроватростина'] = '0',
	['рекельнийнаріст'] = '0',
	['портал'] = '0',
	['пекельнийпортал'] = '0',
	['блокпорталунижньогосвіту'] = '0',
	['гакдлярозтяжки'] = '0',
	['гак'] = '0',
	['нитка'] = '0',
	['замкненаскриня'] = '0',
	['квітковийгорщик'] = '0',
	['блокслизу'] = '0',
	['морква'] = '0',
	['картопля'] = '0',
  ['буряк'] = '0',
	['насіннябуряка'] = '0',
	['ендер-стержень'] = '0',
  ['корал'] = '0',
  ['віялокоралу'] = '0',

	['повітря'] = '0',
	['технічніблоки'] = '0',
	['структурнапорожнеча'] = '0',
}