Модуль:Крафт

Матеріал з Minecraft Wiki
Перейти до: навігація, пошук
[створити | історія | оновити]Документація
Цей module не має документації. Якщо ви знаєте, як використовувати це, будь ласка, створіть документацію.
-- Модуль для створення таблиць з рецептами для крафта.

local p = {}
local slot = require( [[Модуль:Інвентарний слот]] )
local getParts = slot.getParts
local prefixes = slot.i18n.prefixes

-- Сервісна функція
local function prefixedLink( name, mod )
	local prefix = ''
	for _, thisPrefix in pairs( prefixes ) do
		if mw.ustring.find(name, '^' .. thisPrefix .. ' ' ) then
			prefix = thisPrefix .. ' '
			name = mw.ustring.gsub(name, '^' .. prefix, '' )
			break
		end
	end
	
	local page = ''
	if mod and mod ~= '' then
    local ucfirstName = mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(name, 1, 1)) .. mw.ustring.sub(name, 2)
		return prefix .. '[[' .. mod .. '/' .. ucfirstName .. '|' .. name .. ']]'
	else
    return prefix .. '[[' .. name .. ']]'
  end
end

-- Будівництво таблиці
function p.table( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = require( 'Модуль:ProcessArgs' ).merge()
	else
		f = mw.getCurrentFrame()
	end
	
	-- Починати таблицю при необхідності
	local multirow = f:callParserFunction( '#dplvar', 'multirow' )
	if multirow ~= '1' then
		multirow = nil
	end
	local head = args["глава"] or '0'
	if tonumber(head) then
		head = tonumber(head)
	else
		error("Параметр «глава» не є числом.")
	end
	if multirow then
		head = 0
	elseif head ~= 0 then
		multirow = 1
		f:callParserFunction( '#dplvar:set', 'multirow', '1' )
	else
		head = 1
	end
	
	-- Закінчувати таблицю при необхідності
	local foot = args["підвал"] or ''
	if multirow then
		if foot ~= '' then
			multirow = nil
			f:callParserFunction( '#dplvar:set', 'multirow', '0' )
		end
	else
		foot = 1
	end
	
	local header = ''
	if head ~= 0 then
		local name = ''
		local description = ''
		if args["показатиім'я"] == '1' or multirow and args["показатиім'я"] ~= '0' then
			name = '!! Результат'
			f:callParserFunction( '#dplvar:set', 'resultname', '1' )
		end
		if args["показатиопис"] == '1' then
			description = ' !! class="unsortable" | Опис'
			f:callParserFunction( '#dplvar:set', 'craftingdescription', '1' )
		end
		local class = args["клас"] or ''
		local recipeClass = ''
		if multirow then
			class = 'sortable collapsible ' .. class
			recipeClass = 'class="unsortable" |'
		end
		local table_head
		if head >= 2 then
			table_head = '|-'
		else
			table_head = ' {| style="text-align:center" class="wikitable ' .. class .. '" data-description="Рецепти крафта"'
		end
		if head ~= 3 then
			if args["Мод"] then
			header = table.concat( {
				table_head,
				'! ' .. 'Інгредієнти !! ' .. recipeClass .. ' Процес' .. name .. description,
				'|-'
			}, '\n' )
			else
			header = table.concat( {
				table_head,
				'! ' .. 'Інгредієнти !! ' .. recipeClass .. ' Рецепти [[крафт]]а' .. name .. description,
				'|-'
			}, '\n' )
			end
		end
	end
	
	-- Осередок з назвою
	local nameCell
	if f:callParserFunction( '#dplvar', 'resultname' ) == '1' then
		if args["назва"] or '' ~= '' then
			nameCell = args["назва"]
		else
			local names = {}
			local links = {}
			for v in mw.text.gsplit( args["Вихід"] or '', '%s*;%s*' ) do
				parts = getParts( v, args["Мод"] )
				parts.mod = parts.mod or ''
				if not names[parts.mod .. ':' .. parts.name] then
					table.insert( links, prefixedLink( parts.name, parts.mod ) )
					names[parts.mod .. ':' .. parts.name] = 1
				end
			end
			
			nameCell = table.concat( links, '&nbsp;або<br>' )
		end
	end
	
	if nameCell and args["заплановане"] then
		nameCell = nameCell .. '<br>([[' .. args["заплановане"] .. ']])'
	end
	
	-- Створити список інгредієнтів
	local ingredients = {}
	local ingredientKeys = {}
	local animatedIngredients = {}
	local animatedKeys = {}
	for k, v in pairs( args ) do
		v = mw.text.trim( v )
		if v ~= '' and mw.ustring.find(tostring( k ), '^%u?%d%d?$' ) then
			if mw.ustring.find(v, ';' ) then
				table.insert( animatedKeys, v )
			else
				local parts = getParts( v, args["Мод"] )
				parts.mod = parts.mod or ''
				local fullName = parts.mod .. ':' .. parts.name
				if not ingredients[fullName] then
					table.insert( ingredientKeys, fullName )
					ingredients[fullName] = { mod = parts.mod, name = parts.name }
				end
			end
		end
	end
	for k, v in ipairs( animatedKeys ) do
		local frames = mw.text.split( v, '%s*;%s*' )
		local length = #frames
		for k2, v2 in ipairs( frames ) do
			local parts = getParts( v2, args["Мод"] )
			parts.mod = parts.mod or ''
			local fullName = parts.mod .. ':' .. parts.name
			if v2 ~= '' and not ingredients[fullName] and not animatedIngredients[fullName] then
				table.insert( ingredientKeys, fullName )
				animatedIngredients[fullName] = { mod = parts.mod, name = parts.name, final = k2 == length }
			end
		end
	end
	
	-- Осередок з інгредієнтами
	local ingredientsCell
	if args["інгредієнти"] or '' ~= '' then
		ingredientsCell = args["інгредієнти"]
	else
		ingredientsCell = {}
		for k, v in ipairs( ingredientKeys ) do
			local separator = '&nbsp;+'
			if k == #ingredientKeys then
				separator = ''
			elseif animatedIngredients[v] and not animatedIngredients[v].final then
				separator = '&nbsp;або'
			end
			
			local mod = ( ingredients[v] or animatedIngredients[v] ).mod
			local name = ( ingredients[v] or animatedIngredients[v] ).name
			table.insert( ingredientsCell, prefixedLink( name, mod ) .. separator )
		end
		
		ingredientsCell = table.concat( ingredientsCell, '<br>\n' )
	end
	
	-- Автоматичне розташування інгредієнтів в аморфному рецепті
	local newArgs = {}
	if args[1] then
		newArgs["безформний"] = 1
		if args[7] then
			newArgs.A1 = args[1]
			newArgs.B1 = args[2]
			newArgs.C1 = args[3]
			newArgs.A2 = args[4]
			newArgs.B2 = args[5]
			newArgs.C2 = args[6]
			if args[8] then
				-- ◼◼◼   ◼◼◼
				-- ◼◼◼ OR ◼◼◼
				-- ◼◼◼   ◼◼◻
				newArgs.A3 = args[7]
				newArgs.B3 = args[8]
				newArgs.C3 = args[9]
				if args[9] then
					local identical = true
					for i = 1, 8 do
						if args[i] ~= args[i + 1] then
							identical = false
						end
					end
					if identical then
						newArgs["безформний"] = nil
					end
				end
			else
				-- ◼◼◼
				-- ◼◼◼
				-- ◻◼◻
				newArgs.B3 = args[7]
			end
		elseif args[2] then
			newArgs.A2 = args[1]
			newArgs.B2 = args[2]
			if args[5] then
				-- ◻◻◻   ◻◻◻
				-- ◼◼◼ OR ◼◼◼
				-- ◼◼◼   ◼◼◻
				newArgs.C2 = args[3]
				newArgs.A3 = args[4]
				newArgs.B3 = args[5]
				newArgs.C3 = args[6]
			elseif args[4] then
				-- ◻◻◻
				-- ◼◼◻
				-- ◼◼◻
				newArgs.A3 = args[3]
				newArgs.B3 = args[4]
			else
				-- ◻◻◻   ◻◻◻
				-- ◼◼◻ OR ◼◼◻
				-- ◻◼◻   ◻◻◻
				newArgs.B3 = args[3]
			end
		else
			-- ◻◻◻
			-- ◻◼◻
			-- ◻◻◻
			newArgs.B2 = args[1]
			newArgs["безформний"] = nil
		end
	else
		newArgs.A1 = args.A1
		newArgs.B1 = args.B1
		newArgs.C1 = args.C1
		newArgs.A2 = args.A2
		newArgs.B2 = args.B2
		newArgs.C2 = args.C2
		newArgs.A3 = args.A3
		newArgs.B3 = args.B3
		newArgs.C3 = args.C3
		newArgs["фіксований"] = args["фіксований"]
		newArgs["нефіксований"] = args["нефіксований"]
	end
	
	-- Остальные аргументы
	newArgs["Мод"] = args["Мод"]
	newArgs["Вихід"] = args["Вихід"]
	newArgs["ВНазва"] = args["ВНазва"]
	newArgs["ВПосилання"] = args["ВПосилання"]
	
	-- Осередок з рецептом
	local recipeCell = require( 'Модуль:UI' ).craftingTable( newArgs )
	
	local row = {
		'|\n' .. ingredientsCell,
		'style="padding:1px" |\n' .. recipeCell
	}
	if nameCell then
		table.insert( row, 3, '<b>' .. nameCell .. '</b>' )
	end
	if f:callParserFunction( '#dplvar', 'craftingdescription' ) == '1' then
		table.insert( row, args["опис"] or '' )
	end
	row = table.concat( row, '\n|' )

	local footer = ''
	if foot ~= '' then
		footer = '|}'
		f:callParserFunction( '#dplvar:set', 'resultname', '0', 'craftingdescription', '0' )
	end
	
	-- Створення різних категорій для DPL
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	local categories = ''
  local makecat = true
  if args["некат"] == '1' then
    makecat = false
  end
  if title.namespace ~= 0 then
    makecat = false
  end
  if title.isSubpage then
    if title.subpageText ~= "крафт" then
      makecat = false
    end
  else
    if mw.title.new(title.fullText ..'/крафт').exists then
      makecat = false
    end
  end

	if makecat then
		categories = {}
		
		if args["заплановане"] then
			table.insert( categories, '[[Категорія:Заплановані матеріали]]' )
		end
		
		if args["тип"] then
			table.insert( categories, '[[Категорія:Рецепти/' .. args["тип"] .. ']]' )
		end
		
		if args["ігнорувати"] ~= '1' then
			local dyes = {
				'Помаранчевий барвник', 'Пурпуровий барвник', 'Блакитний барвник', 'Жовтий барвник', 'Лаймовий барвник',
				'Рожевий барвник', 'Сірий барвник', 'Світло-сірий барвник', 'Бірюзовий барвник', 'Фіолетовий барвник',
				'Лазурит', 'Какао-боби', 'Зелень кактуса', 'Червоний барвник', 'Чорнильний мішок'
			}
			-- Назви в наступному списку повинні писатися ОБОВ'ЯЗКОВО з малої літери, так як зустрічаються в середині назви:
			local variants = {
				'деревина', 'дошки', 'пофарбоване скло', 'пофарбована скляна панель', 'вовна',
				'пісковик', 'сходи', 'плита', 'натискна плита', 'зірка',
				"кам'яна цегла", 'андезит', 'діорит', 'граніт', 'щит', 'коробка шалкера'
			}
			
			for k, v in ipairs( ingredientKeys ) do
				v = mw.ustring.sub(v, 2 )
				if not mw.ustring.find(v, ':' ) then
					if v == 'Будь-який барвник' or v == 'Будь-який кольоровий барвник' then
						if v == 'Будь-який барвник' then
							table.insert( dyes, 1, 'Кісткове борошно' )
						end
						
						for _, dye in ipairs( dyes ) do
							-- В оригіналі назва категорії має формат «Recipe using <предмет>». Прямо перекладається
							-- ця конструкція як «Рецепт, який використовує <предмет>». При цьому назва предмета повинно
							-- було бути в знахідному відмінку, але на даний момент швидко схиляти назви предметів
							-- в називному відмінку за допомогою модулів не представляється можливим. Тому в якості
							-- перекладу використовується близька за змістом конструкція, яка не потребує відміни.
							table.insert( categories, '[[Категорія:' .. dye .. ' як інгредієнт для крафта]]' )
						end
					else
						if v == 'Липкий поршень' then v = 'Поршень'
						elseif v == 'Будь-який гриб' or v == 'Червоний гриб' or v == 'Коричневий гриб' then v = 'Гриб'
						elseif v == 'Червоний пісок' then v = 'Пісок'
						elseif v == 'Деревне вугілля' then v = 'Вугілля'
						elseif mw.ustring.find(v, 'червоний пісковик$' ) then v = 'Пісковик'
						elseif mw.ustring.find(v, '^Стяг ') or mw.ustring.find(v, ' стяг$') then v = 'Стяг'
						elseif v == 'Кварцова колонна' or v == 'Точений кварцовий блок' then v = 'Блок кварцу'
						else
							-- Объединить категории вариантов, описываемых на единой странице
							for _, variant in pairs( variants ) do
								if mw.ustring.find(v, ' ' .. variant .. '$' ) then
									v = variant
									break
								end
							end
							
							-- Убрать приставки
							for _, prefix in pairs( prefixes ) do
								if mw.ustring.find(v, '^' .. prefix .. ' ' ) then
									v = mw.ustring.gsub(v, '^' .. prefix .. ' ', '' )
									break
								end
							end
						end
						
						table.insert( categories, '[[Категорія:' .. v .. ' як інгредієнт для крафта]]' )
 					end
				end
			end
		end
		
		categories = table.concat( categories, '' )
	end
	
	return header .. '\n' .. row .. '\n|-\n' .. footer .. categories
end
return p