Модуль:Документація

Матеріал з Minecraft Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Цей модуль реалізує шаблон {{Документація}}.

Залежності

[перегляд | редагувати | історія | оновити]Розташована вище документація включена з Модуль:Документація/док.
local p = {}
local defaultDocPage = 'док'

local pageType = 'шаблон'
local pageTypeG = 'шаблону'
local pageTypePlural = 'шаблони'

local getType = function( namespace, page )
	if namespace == 'Модуль' then
		pageType = 'модуль'
		pageTypeG = 'модуля'
		pageTypePlural = 'модулі'
	elseif page.fullText:gsub( '/' .. defaultDocPage .. '$', '' ):find( '%.css$' ) then
		pageType = 'таблиця стилів'
		pageTypeG = 'таблиці стилів'
		pageTypePlural = 'таблиці стилів'
	elseif page.fullText:gsub( '/' .. defaultDocPage .. '$', '' ):find( '%.js$' ) then
		pageType = 'скрипт'
		pageTypeG = 'скрипту'
		pageTypePlural = 'скрипти'
	elseif namespace == 'MediaWiki' then
		pageType = 'повідомлення'
		pageTypeG = 'повідомлення'
		pageTypePlural = 'повідомлення'
	end
	
	return pageType
end

-- Creating a documentation page or transclution through {{subst:Док}}
function p.create( f )
	local args = require( 'Модуль:ProcessArgs' ).norm()
	local page = mw.title.getCurrentTitle()
	local docPage = args.page or page.nsText .. ':' .. page.baseText .. '/' .. defaultDocPage
	
	local out
	if not args.content and tostring( page ) == docPage then
		out = f:preprocess( '{{subst:Шаблон:Документація/передзавантаження}}' )
	else
		local templateArgs = {}
		for _, key in ipairs{ 'type', 'page', 'content' } do
			local val = args[key]
			if val then
				if key == 'content' then val = '\n' .. val .. '\n' end
				table.insert( templateArgs, key .. '=' .. val )
			end
		end
		
		out = '{{Документація|' .. table.concat( templateArgs, '|' ) .. '}}'
		out = out:gsub( '|}}', '}}' )
		
		if not args.content then
			out = out .. '\n<!-- Розміщуйте категорії/інтервікі на сторінці документації -->'
		end
	end
	
	if not mw.isSubsting() then
		out = f:preprocess( out )
		if not args.nocat then
			out = out .. '[[Категорія:Сторінки з шаблонами, які потребують підстановки]]'
		end
	end
	
	return out
end

-- Header on the documentation page
function p.docPage( f )
	local args = require( 'Модуль:ProcessArgs' ).merge( true )
	local badDoc = args.baddoc
	if f:callParserFunction( '#dplvar', '$doc noheader' ) == '1' then
		if badDoc then
			f:callParserFunction( '#dplvar:set', '$doc bad', '1' )
		end
		return
	end
	
	local page = mw.title.getCurrentTitle()
	local namespace = page.nsText
	local pageType = mw.ustring.lower( args.type or getType( namespace, page ) )
	
	local body = mw.html.create( 'div' ):addClass( 'documentation-header' )
	body
		:css{
			['margin-bottom'] = '0.8em',
			padding = '0.8em 1em 0.7em',
			['background-color'] = '#' .. ( badDoc and 'F9F2EA' or 'EAF4F9' ),
			border = '1px solid #AAA'
		}
		:tag( 'div' )
			:css( 'float', 'right' )
			:wikitext( '[[', page:fullUrl( 'action=purge' ), ' purge]]' )
		:done()
		:wikitext(
			'Ця сторінка документації, вона ',
			pageType == 'модуль' and 'буде' or 'повинна бути',
			' включена в основну сторінку ', pageTypeG, '.',
			'Більше інформації на сторінці [[Шаблон:Документація]].'
		)
	if badDoc then
		body:wikitext( "<br>'''Документація цього ", pageTypeG, "' потребує поліпшення або додаткової інформації.'''" )
	end
	if not ( args.nocat or namespace == 'User' ) then
		body:wikitext( '[[Категорія:Сторінки документації]]' )
	end
	
	return body
end

-- Wrapper around the documentation on the main page
function p.page( f )
	-- mw.text.trim uses mw.ustring.gsub, which silently fails on large strings
	local function trim( s )
		return string.gsub( s, '^[\t\r\n\f ]*(.-)[\t\r\n\f ]*$', '%1' )
	end
	local args = require( 'Модуль:ProcessArgs' ).merge( true )
	local page = mw.title.getCurrentTitle()
	local namespace = page.nsText
	local docText = trim( args.content or '' )
	if docText == '' then docText = nil end
	
	local docPage
	local noDoc
	if docText then
		docPage = page
	else
		docPage = mw.title.new( args.page or namespace .. ':' .. page.text .. '/' .. defaultDocPage )
		noDoc = args.nodoc or not docPage.exists
	end
	local badDoc = args.baddoc
	local pageType = mw.ustring.lower( args.type or getType( namespace, page ) )
	
	if not docText and not noDoc then
		f:callParserFunction( '#dplvar:set', '$doc noheader', '1' )
		docText = trim( f:expandTemplate{ title = ':' .. docPage.fullText }  )
		if f:callParserFunction( '#dplvar', '$doc bad' ) == '1' then
			badDoc = 1
		end
		
		if docText == '' then
			docText = nil
			noDoc = 1
		end
	end
	if docText then
		docText = '\n' .. docText .. '\n'
	end
	
	local action = 'редагувати'
	local preload = ''
	local colour = 'EAF4F9'
	local message
	local category
	if noDoc then
		action = 'створити'
		preload = '&preload=Шаблон:Документація/передзавантаження'
		colour = 'F9EAEA'
		message = "'''Цей " .. pageType .. " не має документації. " ..
			"Якщо ви знаєте, як використовувати це, будь ласка, створіть документацію.'''"
		if not ( args.nocat or namespace == 'Користувач' ) then
			category = pageTypePlural .. ' без документації'
			if not mw.title.new( 'Категорія:' .. category ).exists then
				category = 'Сторінки без документації'
			end
		end
	elseif badDoc then
		colour = 'F9F2EA'
		message = "'''Документація цього " .. pageTypeG .. " потребує поліпшення або додаткової інформації.'''\n"
		if not ( args.nocat or namespace == 'Користувач' ) then
			category = pageTypePlural .. ' з поганою документацією'
			if not mw.title.new( 'Категорія:' .. category ).exists then
				category = 'Сторінки з поганою документацією'
			end
		end
	end
	
	local links = {
		'[' .. docPage:fullUrl( 'action=edit' .. preload ) .. ' ' .. action .. ']',
		'[' .. docPage:fullUrl( 'action=history' ) .. ' історія]',
		'[' .. page:fullUrl( 'action=purge' ) .. ' оновити]'
	}
	if not noDoc and page ~= docPage then
		table.insert( links, 1, '[[' .. docPage.fullText .. '|перегляд]]' )
	end
	links = mw.html.create( 'span' )
		:css( 'float', 'right' )
		:wikitext( mw.text.nowiki( '[' ), table.concat( links, ' | ' ), mw.text.nowiki( ']' ) )
	
	local body = mw.html.create( 'div' ):addClass( 'documentation' )
	body:css{
		['background-color'] = '#' .. colour,
		border = '1px solid #AAA',
		padding = '0.8em 1em 0.7em',
		['margin-top'] = '1em',
		clear = 'both'
	}
	
	local header = mw.html.create( 'div' )
		:css{
			margin = '-0.8em -1em 0.8em',
			padding = '0.8em 1em 0.7em',
			['background-color'] = '#EAF4F9',
			['border-bottom'] = 'inherit'
		}
	
	header
		:node( links )
		:tag( 'span' )
			:css{
				['font-weight'] = 'bold',
				['font-size'] = '130%',
				['margin-right'] = '1em',
				['line-height'] = '1'
			}
			:wikitext( 'Документація' )
	
	if not noDoc and pageType ~= 'шаблон' and pageType ~= 'повідомлення' then
		header
			:tag( 'span' )
				:css( 'white-space', 'nowrap' )
				:wikitext( '[[#the-code|Перейти до коду ↴]]' )
	end
	
	body
		:node( header ):done()
		:wikitext( message )
		:wikitext( docText )
	
	if not noDoc and page ~= docPage then
		body
			:tag( 'div' )
				:css{
					margin = '0.7em -1em -0.7em',
					['background-color'] = '#EAF4F9',
					['border-top'] = 'inherit',
					padding = '0.8em 1em 0.7em',
					clear = 'both'
				}
				:node( links )
				:wikitext( 'Розташована вище документація включена з [[', docPage.fullText, ']].' )
	end
	
	if category then
		body:wikitext( "[[Категорія:" .. category .. "]]" )
	end
	
	local anchor = ''
	if not noDoc and pageType ~= 'шаблон' and pageType ~= 'повідомлення' then
		anchor = mw.html.create( 'div' ):attr( 'id', 'the-code' )
	end
	
	return tostring( body ) .. tostring( anchor )
end

return p